ALM101

Alm 101 – Almanca I (3-0-3) AKTS: 5 Bu ders, başlangıç seviyesinde veya dili hiç bilmeyen bütün bölümlerden öğrenciler için tasarlanmıştır. Bu derste işlenecek konular: Eylem çekimleri, düzenli/düzensiz eylemler, özne-yüklem uyumu, şahıs zamirleri, soru kalıpları -w-soruları, evet/hayır soruları- olumlu/olumsuz tümceler, belirli / belirsiz tanımlayıcılar, emir kipi ve Almancanın sesletim kurallarıdır.