ALM102

Alm 102 – Almanca II (3-0-3) AKTS: 5 Bu ders, daha önce Alm 101 dersini almış öğrenciler için tasarlanmıştır. Bu derste işlenecek konular: iyelik zamirleri, ayrılabilir eylemler, modal eylemler ve kullanımları, ismin halleridir (yalın ve i-hali; belirli/belirsiz tanımlayıcılar).