Duyurular:

Sunulan Dersler

Yabancı Diller Birimi bünyesinde açılan derslerin listesi aşağıdaki gibidir. Derslerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen ders isimlerine tıklayınız.

ENG 121 – Akademik İngilizce I

ENG 121, öğrencilerin İngilizce akademik çalışmaları için gerekli dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) belirli temalar çerçevesinde birleştiren zorunlu bir derstir. Bu ders, üst düzey akademik dil becerilerini geliştirmesinin yanısıra, öğrencilerin bilgileri, fikirleri ve yargıları kavramalarını, değerlendirmelerini ve sentezlemelerini sağlayarak eleştirel düşünme becerilerini kullandırmayı amaçlamaktadır. Dersin içeriği motive edici ve ilgi çekici eğitim araçlarıyla öğrenciye sunulan academik konuları kapsamakta ve öğrencilerin akademik hayatta karşılarına sıklıkla çıkacak akademik dil yapılarının ve işlevlerinin farkında olmalarını sağlamaktadır.

ENG 122 – Akademik İngilizce II

ENG 121’in devamı niteliğindeki ENG 122 dersi tematik bir derstir ve ileri düzey akademik dil becerilerinin tümleşik bir şekilde sunulması amacıyla tasarlanmıştır. ENG 122 dersi öğrencilerin akademik hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları üst düzey düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Bu ders öğrencilerin düşüncelerini bir bütün olarak ve düzenli bir şekilde ifade etme, akademik içerikli konuşmaları anlama, akademik konuşmalara ve tartışmalara katılma ve çeşitli akademik yazı türlerini okuma gibi öğrencilerin akademik ortamlarda ihtiyaç duyacağı dil becerilerine yönelik olarak pratik yapma imkanı sağlamaktadır.

ENG 221 – İleri Yazma Becerileri

ENG 221, ilk defa araştırma raporu hazırlayacak öğrencilere rehberlik edecek şekilde tasarlanmış seçmeli bir akademik yazma dersidir. Bu ders orjinal bir kaynaktan doğrudan alıntı yapma, okuduğunu yeniden yazılı olarak ifade etme, kaynak gösterme, tez geliştirme, kaynak taraması yapma ve bu tarama sonucu ulaşılan kaynakları rapora aktarma gibi başlıkları içermektedir. Bunlara ek olarak, derste öğrencilere araştırmaya dayalı yazma süreci dahilinde bilgi toplama, analiz etme ve bunları yazılı olarak sunma gibi becerilerin teorik bilgilerin öğretilmesi hedeflenmektedir.

ENG 222 – Akademik Sunum Becerileri

ENG 222, öğrencilere dersin kapsamında öğretilen teknikleri kullanarak etkili bir sunum hazırlamaları ve sunmaları için gerekli becerileri edindirmek amacıyla tasarlanmış olan seçmeli bir yabancı dil dersidir. Ders süresince, sunuma özgü görsellerin tasarlanması, kullanılması, sunuyu oluşturan bölümler arasında akıcı geçişler sağlanması ve beden dilinin etkili bir şekilde kullanılması gibi temel teknik ve becerilerin öğretilmesi öncelikli olarak hedeflenmiştir.

ENG 109- Yabancı Dil I

Bu ders, İngilizce bilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrenciler için temel dil becerilerini başlangıç seviyesinde öğretmeyi amaçlar. Dersin müfredatı öğrencilerin iş ve okul ortamındaki pratik ihtiyaçlarını başlangıç seviyesinde karşılamaya yönelik hazırlanmıştır. Dersin temel hedefi İngilizce’nin temel seviyesindeki dil bilgisi kurallarını öğretmek, konuşma, yazma, okuma, dinleme becerilerini kazandırmaktır. İngilizce dil becerilerini öğretmenin yanı sıra, öğrencilerimizin sosyalleşme süreçlerine katkıda bulunmak ve düzenli çalışma alışkanlıkları edindirmek de bu dersin amaçları arasında yer almaktadır.

ENG 110- Yabancı Dil II

Bu ders, ENG 109 dersinin devamı olup yine  temel dil becerilerini başlangıç seviyesinde öğretmeyi amaçlar. Dersin müfredatı öğrencilerin kelime bilgilerini arttırmak, güz döneminde öğrendikleri dil bilgisi kurallarını  ilerleterek, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinde orta seviyeye yaklaşmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda bu ders öğrencilere eleştirel düşünce becerilerini ve etkin çalışma yöntemlerini en temel biçimde kazandırmayı amaçlar.

ENG 209- Yabancı Dil III

Bu ders, İngilizce bilgisi ileri ileri başlangıç düzeyde olan öğrenciler için tasarlanmıştır. Bu dersin müfredatı öğrencilerin iş ve okul ortamındaki pratik ihtiyaçlarını ileri başlangıç düzeyde karşılamaya yönelik hazırlanmıştır. Dersin temel hedefi İngilizce’nin ileri başlangıç seviyesindeki dil bilgisi kurallarını öğretmek, konuşma, yazma, okuma, dinleme becerilerini kazandırmaktır. İngilizce dil becerilerinin yanı sıra, öğrencilerimizin sosyalleşme süreçlerine katkıda bulunmak ve düzenli çalışma alışkanlıkları edindirmek de bu dersin amaçları arasında yer almaktadır.

ENG 210- Yabancı Dil IV

Bu ders, ENG 209 dersinin devamı olup İngilizce bilgisi  ileri başlangıç düzeyindeki öğrencilerin dil becerilerini orta düzeye getirmektir. Dersin müfredatı öğrencilerin okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerine katkıda bulunmak, akademik ve profesyonle ortamlarda sıklıkla karşılaşabileceği dil sorunlarını çözmelerine yardımcı olmaktır.

ING 101 – İngilizce  1
ING 101, temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak akademik bir içerikle başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir. ING 101 dersi Halkla İlşkiler ve Reklamcılık bölümü 1. Sınıf öğrencilerinin güz döneminde alması gereken bir derstir. 

ING 102 – İngilizce  2

ING 102, Halkla İlşkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencilerine 1. sınıf Bahar döneminde sunulan temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak ele alıp başlangıç düzeyde kazanımlar sağlamayı hedefleyen bir İngilizce dersidir.