ENG 322

ENG 322 – English for Professional Skills (3 Kredi) ENG 322 dersinin amacı öğrencileri iş hayatına hazırlayacak gereken dil donanımlarını kazandırmaktır.Öğrencilere kariyer planlaması yaparken iş ve yüksek lisans başvurularında takip edecekleri yolları;(özgeçmiş ve niyet mektubu yazma, iş formu doldurma ve mülakat stratejileri) öğretmeyi hedefler. ENG 322 dersini 1. ve 2. sınıf İngilizce derslerini tamamlamış, orta-ileri … Continue reading ENG 322