Duyurular:

ENG 110

Bu ders ENG 109 dersinin devamı olup yine  temel dil becerilerini başlangıç seviyesinde öğretmeyi amaçlar. Dersin müfredatı öğrencilerin kelime bilgilerini arttırmak, güz döneminde öğrendikleri dil bilgisi kurallarını  ilerleterek, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinde orta seviyeye yaklaşmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda bu ders öğrencilere eleştirel düşünce becerilerini ve etkin çalışma yöntemlerini en temel biçimde kazandırmayı amaçlar.