×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

ENG 221 – İleri Yazma Becerileri  (2-0-2) AKTS:3

ENG 221, öğrencilere akademik yazma becerileri kazandırmaya yönelik tasarlanmış seçmeli bir derstir. Bu dersin içeriği  iyi planlanmış bir kompozisyon yazabilmek amacıyla düşünceleri düzenleme, tez cümlesi oluşturma, destekleyici düşüncelerle tez cümlesini destekleme ve kompozisyon içinde bütünlük sağlama gibi konuları kapsamaktadır. Bu amaçla, derste ilgili konularda teorik bilgilerin verilmesi ve sınıf içi çalışmalar ile öğretimin pekiştirilmesi hedeflenmektedir.