Duyurular:

ENG 221

ENG 221 – İleri Yazma Becerileri  (2-0-2) AKTS:3
 

ENG 221, ilk defa araştırma raporu hazırlayacak öğrencilere rehberlik edecek şekilde tasarlanmış seçmeli bir akademik yazma dersidir. Bu ders orjinal bir kaynaktan doğrudan alıntı yapma, okuduğunu yeniden yazılı olarak ifade etme, kaynak gösterme, tez geliştirme, kaynak taraması yapma ve bu tarama sonucu ulaşılan kaynakları rapora aktarma gibi başlıkları içermektedir. Bunlara ek olarak, derste öğrencilere araştırmaya dayalı yazma süreci dahilinde bilgi toplama, analiz etme ve bunları yazılı olarak sunma gibi becerilerin teorik bilgilerin öğretilmesi hedeflenmektedir.

ENG 221 Ders Notları için Tıklayınız.

ENG 221 Rubrikler ve Kılavuzlar için Tıklayınız.

ENG 221 Değerlendirme Kriterleri için Tıklayınız.