ENG 221

ENG 221 – İleri Yazma Becerileri  (2-0-2) AKTS:3 ENG 221, öğrencilere akademik yazma becerileri kazandırmaya yönelik tasarlanmış seçmeli bir derstir. Bu dersin içeriği  iyi planlanmış bir kompozisyon yazabilmek amacıyla düşünceleri düzenleme, tez cümlesi oluşturma, destekleyici düşüncelerle tez cümlesini destekleme ve kompozisyon içinde bütünlük sağlama gibi konuları kapsamaktadır. Bu amaçla, derste ilgili konularda teorik bilgilerin verilmesi … Continue reading ENG 221