Duyurular:

YBD 109

Bu ders İngilizce bilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrenciler için temel dil becerilerini başlangıç seviyesinde öğretmeyi amaçlar. Dersin müfredatı öğrencilerin iş ve okul ortamındaki pratik ihtiyaçlarını başlangıç seviyesinde karşılamaya yönelik hazırlanmıştır. Dersin temel hedefi İngilizce’nin temel seviyesindeki dil bilgisi kurallarını öğretmek, konuşma, yazma, okuma, dinleme becerilerini kazandırmaktır. İngilizce dil becerilerini öğretmenin yanı sıra, öğrencilerimizin sosyalleşme süreçlerine katkıda bulunmak ve düzenli çalışma alışkanlıkları edindirmek de bu dersin amaçları arasında yer almaktadır.