ITAL101

Ital 101 – İtalyanca I (3-0-3) AKTS: 5 İtalyanca dersi alfabeden başlayarak temel dört dil becerisini (okuma, yazma, gramer, konuşma) başlangıç düzeyinde öğrenciye aktarmayı ve öğretmeyi amaçlamaktadır. Müfredat öğrencinin İtalyancayı günlük dilde kullanabilmesine ve kendini ifade edebilmesine yönelik diyalog, dinleme, konuşma aktiviteleri temel alınarak hazırlanmıştır. Dilbilgisi kurallarına da değinilerek dili doğru kullanmak da hedeflenmektedir. Bu … Continue reading ITAL101