×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Sevgili Öğrenciler,

2021-2022 Akademik yılı güz dönemi kayıtları 30 Eylül – 01 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve derslere 04 Ekim 2021 haftasında başlanacaktır. Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili genelgesi doğrultusunda, pandemi koşulları nedeniyle eğitim-öğretimin seyreltilmiş sınıflarda ve sağlık önlemleri dikkate alınarak yürütülebilmesi amacıyla, Çankaya Üniversitesi Senatosunun 31 Ağustos 2021 tarihli toplantısında aldığı ve Üniversitemizde eğitimin karma (hibrit) biçimde uygulanması kararına bağlı olarak, 2021-2022 Akademik Yılı Güz Döneminde Modern Diller Birimi’nde derslerimiz aşağıda ayrıntıları açıklanan biçimde yürütülecektir:

  1. Her bir sınıfta, sınıfın toplam öğrenci mevcudu 2 gruba ayrılacak; birinci grup yüz yüze eğitim alırken, ikinci grup online olarak eğitime katılacaktır. Diğer hafta ise bunun tam tersi uygulanacaktır. 1 Ekim Cuma günü, kayıtların tamamlanmasının ardından, ilgili dersin hocası dersin uygulanış biçimi, saati, yeri ve gruplarla ilgili gerekli bilgileri sizlerle Çankaya Üniversitesi öğrenci webmail üzerinden paylaşacaktır. Dolayısı ile e-posta adresinizi kontrol etmeniz önem arz etmektedir. 

Örneğin;

      • 04 Ekim – 08 Ekim 2021 haftasında ilk grup olan öğrenciler yüz yüze derse gelirken, ikinci grupta olan öğrenciler o gün derse çevrimiçi katılacaklardır.
      • 11 Ekim – 15 Ekim 2021 haftasında ise, ikinci grup olan öğrenciler yüz yüze derse gelirken, birinci grupta olan öğrenciler ise çevrimiçi katılacaklardır.

2. Derslerin çevrimiçi gruplarında Zoom kullanılacak ve öğrencilere sistemle ilgili olarak ayrıntılı bilgiler sunulacaktır.

3. Öğrencilerin yüz yüze veya çevrimiçi derslere devamlarında yönetmelikte öngörülen devam koşulu aranacaktır.

4. Tüm dersler için dönem içi ve dönem sonu sınavları yüz yüze yapılacaktır.

5. Eğitimin sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi için öğrencilerimizin Üniversitemizce açıklanan önlemlere ve kurallara tamamen dikkat etmesi esastır. (Üniversitemiz Koronavirüs Önlemleri için tıklayınız.)

Çankaya Üniversitesi

Modern Diller Birimi