×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Sevgili Öğrencilerimiz,

 • 06 Ağustos 2021, saat 13:00’da ENG122 öğrencileri için internet üzerinden eş zamanlı olarak Yaz Okulu Ara Sınav Bölüm 1 gerçekleştirilecektir. Bu sınav ENG122 dersinin Moodle sınıfında mevcut olup Safe Exam Browser kullanılarak yapılacaktır ve sınavın gözetmenliği Zoom üzerinden olacaktır. Gerekli hazırlıkların ve duyuruların yapılabilmesi için öğrencilerin 12:30’da Zoom oturumlarını açmış olması ve ilgili Zoom linkine giriş yapmış olması gerekmektedir. Lütfen öğrenci kimliklerinizi yanınızda bulundurunuz.
 • Sınav WEBONLINE MOODLE ENG122 WEEK-5 Başlığı Altında olacaktır:

 

Ara sınav Bölüm 1 programı aşağıda belirtilmiştir.

o   ENG122 MIDTERM (40 dk.)

·     LISTENING (Dinleme bölümü (not alma) (dinleme metni 2 kez dinlenecektir)

–          2 dk. Boşluk- Not alma kağıdının okunması için

–          Dinleme (Metnin birinci kez dinlenmesi)

–          30 sn. boşluk

–          Dinleme (Metnin ikinci kez dinlenmesi)

–          10 dk. Süre- Sorulara geçilmesi ve soruların cevaplanması

·     VOCABULARY (Kelime bölümü)

UYARI-1: Tüm bu boşluklar dinleme metni içerisinde önceden ayarlanmış ve o şekilde kaydedilmiştir. Bu nedenle dinleme kaydını bir kez başlattıktan sonra durdurmayınız. Süreli olduğu için sorun yaşayabilirsiniz.

UYARI-2: Öğrencilerin not alabilmeleri için yanlarında kurşun kalem ve boş bir dosya kâğıdı bulundurmaları gerekmektedir; dinleme parçasını dinlemeden ve not almadan soruların olduğu sayfaya geçen öğrencilerin bir önceki sayfaya geri dönmeleri mümkün değildir. Dinleme bölümünde not alma ve dinleme işlemi bittikten sonra sorulara geçilecektir. Aynı şey kelime bölümü için de geçerlidir. Kelime bölümüne geçtikten sonra dinleme bölümü sorularına geri dönülemeyecektir.

Öğr. Gör. Zikri Bilgin

 

 • Bu sınavın uygulanması aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.
 • Adım 1: Sınavın gözetmenliğiZoom üzerinden olacağından öğrenciler cep telefonlarından/bilgisayardan Zoom oturumuna giriş yaparlar.
 • Adım 2: Gözetmen öğretim görevlisi listeye işaretleyerek ve “ekran görüntüsü” ile sınav yoklamasını alır ve sınavda uyulacak kurallarla ilgili bilgilendirme yapar.
 • Adım 3:Sınav başlamadan 3 dakika önce aday Safe Exam Browser tarayıcısını çalıştırır ve https://webonline.cankaya.edu.tr/ adresine giriş yapar. Bu sınav Safe Exam Browser tarayıcısı üzerinden gerçekleştirilecektir. Diğer bir deyişle öğrenciler başka bir tarayıcı kullanarak bu sınava erişemezler.
  • Adım 4:Öğrenciler sınav sorularını yanıtlar ve verilen sürenin bitiminden önce yanıtlarını sisteme kaydeder.
  • Adım 5: Safe Exam Browser tarayıcısı kapatılır. Gözetmen öğretim görevlisinin bilgilendirmesi ile aday Zoom oturumundan çıkış yapar.
 • Öğrencilerimizin, aşağıda belirtilmiş hususlarla ilgili dikkat etmelerini rica ediyoruz.
  • Sınav Safe Exam Browser tarayıcısı üzerinden gerçekleştirileceğinden öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamamaları için en az iki gün öncesinden Safe Exam Browser tarayıcılarının sorunsuz çalıştığını kontrol etmeleri sınavlarının sorunsuz geçmesi açısından önemlidir. (Dersin webonline sayfasında Safe Exam Browser’ın test edilmesi için bir deneme sınavı bulunmaktadır.)
  • Öğrencilerin Zoom oturumunda görünen isimlerini kendi adları ve soyadları şeklinde belirtmeleri beklenmektedir. Bununla ilgili olabilecek karışıklıklardan öğrencinin kendisi sorumludur.

Sınavda başarılar dileriz.

Çankaya Üniversitesi

Modern Diller Birimi

 

Dear students,

 • ENG122 MIDTREM EXAM PART-1 will be held synchronously (online) on Friday, 06 August 2021 at 13:00. The exam will be available on moodle class of ENG122 and can be accessed via Safe Exam Browser and the proctoring of the exam will be carried out on Zoom. Students are expected to be present and open their zoom links and sign in the zoom link at 12:30 in order for us to carry out all necessary exam procedures and make announcements.  Please, do not forget your student ID cards.
 • The exam will be under WEEK-5 on WEBONLINE MOODLE ENG122:

Parts of the midterm exam will be executed as follows:

o   ENG122 MIDTERM (40 mins.)

·      LISTENING (Listening- note-taking) (You are going to hear the listening text TWICE.)

§  2 min. silence (to go over the note-taking sheet)

§  Listening (listening to the text for the 1st time)

§  30 sec. silence

§  Listening (listening to the text for the 2nd time)

§  10 mins. (To go to the questions page and answer the questions)

·      VOCABULARY

WARNING-1: All of the necessary silent periods and pauses are included in the recording. For this reason, do not stop the recording once you have clicked on the “play” button. You may experience problems related to timing.

WARNING-2: The students need to have a pencil and blank paper to take notes; it is not possible for students to go forward to the question page and come back before listening to the text and take notes. You should go to the questions page after you have finished listening and note taking. The same rule applies for the vocabulary part. After opening the vocabulary part, you cannot go back to listening questions page.

Öğr. Gör. Zikri Bilgin

 

 • The steps to conduct this exam are as follows:
  • Step 1: The exam is to be proctored on Zoom; thus, students are to join the Zoom session via their mobile phones/computers.
  • Step 2: The proctor records attendance using the student list and by taking “screen shot” and informs students about exam rules and regulations.
  • Step 3: Students run Safe Exam Browser and log in at https://webonline.cankaya.edu.tr/.
 • Step 4: Students answer questions and submit answers before the allocated time ends.
 • Step 5:Students will close Safe Exam Browser and leave the Zoom session only upon being informed by the proctor.
 • Students are to keep in mind the following:
  • As the exam is to take place on Safe Exam Browser, students are to ensure that Safe Exam Browser works properly at the latest two days prior to the day of the exam.
  • On Zoom, the display name is to be identical to the student’s real name. This is the student’s sole responsibility in case there are any issues regarding this matter.

We wish you the best of luck.

Çankaya University

Modern Languages Unit