RUS101

Rus 101 – Rusça I (3-0-3) AKTS: 5 Rusçaya giriş olan bu dersin ilk aşamasında Kiril alfabesi öğretilir, okuma ve yazma becerileri kazandırılır. Rusça nezaket sözcükleri, sayılar, isimlerin cinsiyetleri, kişi ve iyelik zamirleri, soru sorup cevaplama, basit cümlelerle kendini ve ailesini tanıtma gibi konuların üzerinde durulur.