RUS102

Rus 102 – Rusça II (3-0-3) AKTS: 5 Bu derste öğrencilerle Rusça çoğullar, zarflar, sıfatlar, isim-sıfat uyumu, fiil çekimleri gibi konular işlenir. Bu konuların yanı sıra sentaks, fonetik kuralları ve doğru telaffuz etme üzerinde durulur. Yazılı ve sözlü olarak kendini ifade etme ve karşılıklı konuşma üzerine becerileri geliştirilir.