SPAN101

Span 101 – İspanyolca I (3-0-3) AKTS: 5 Bu derste temel İspanyolca dil bilgisi konularının yanı sıra öğrencilerin kendilerini ve başkalarını tanıtma, temel diyaloglar kurma, geniş zamanda fiil çekimleyerek olumlu-olumsuz ve soru cümleleri kurmaları hedeflenmiştir. Dört temel beceri ele alınarak öğrencinin İspanyolca’da yetkinlik kazanması ve öncelikle sosyal çevrede temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi bu dersin temel amacıdır.